Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
The Paris-Lexington Road : Community-Based Planning And Context Sensitive Highway Design
Tác giả: Krista L Schneider
Xuất bản: Washington DC: Island Press, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.725
 
Roads were not built for cars : how cyclists were the first to push for good roads & became the pioneers of motoring
Tác giả: Carlton Reid
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.04
 
HIghways to success or byways to waste : estimating the economic benefits of roads in Africa
Tác giả: Rubaba Ali, A Federico Barra, Claudia Berg, Richard Damania, John Nash, Jason Russ
Xuất bản: Washington DC: International Bank for Reconstruction and DevelopmentThe World Bank, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.9
 
Put i Saobraćaj
Tác giả:
Xuất bản: : Serbian society for roads VIA VITA, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Thi công đường ô tô
Tác giả: Doãn Hoa
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  625.72
 
Road Pricing and Provision : Changed Traffic Conditions Ahead
Tác giả: Michael de Percy, Michael de Percy, John Wanna, John Wanna
Xuất bản: ACT Australia: ANU Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Infrastructure development and ape conservation
Tác giả: Helga Rainer
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  599.88
 
Chapter Along the Caeretan coast and forward on
Tác giả: Patrizia Tartara
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  551.457091638
 
Handbook of road technology
Tác giả: M G Lay
Xuất bản: London New York: Spon, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.7
 
Road trip USA : cross-country adventures on America's two-lane highways
Tác giả: Jamie Jensen
Xuất bản: Berkeley CA: Avalon Travel Pub, c2012
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  917.3
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục