Numerical recipes : the art of scientific computing

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: William H Press

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0521706858

ISBN-10: 0521880688

ISBN-10: 0521884071

ISBN-13: 978-0521706858

ISBN-13: 978-0521880688

ISBN-13: 978-0521884075

Ký hiệu phân loại: 518 Numerical analysis [formerly 515]

Thông tin xuất bản: Cambridge, UK ; New York : Cambridge University Press, 2007.

Mô tả vật lý: xxi, 1235 p. : , ill. ; , 27 cm. + , 1 CD-ROM.

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 112485

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH