Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2813 kết quả
Additional mathematics : pure & applied
Tác giả: J F Talbert, H H Heng
Xuất bản: Singapore: Longman, 1995
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Practical math success in 20 minutes a day
Tác giả: Judith Robinovitz
Xuất bản: New York: LearningExpress, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Marks' calculations for machine design elektronisk ressurs
Tác giả: Thomas H Brown
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.815
 
Basic college mathematics : an applied approach
Tác giả: Richard N Aufmann, Joanne S Lockwood
Xuất bản: Belmont CA Singapore: BrooksCole, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  513
 
Mathematics : its power and utility
Tác giả: Karl J Smith
Xuất bản: Australia United States: Thomson BrooksCole, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Basic mathematics
Tác giả: Charles P McKeague
Xuất bản: Australia United States: BrooksCole Cengage Learning, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics in action, Prealgebra problem solving
Tác giả:
Xuất bản: Boston: Pearson Education, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Mathematics for the nonmathematician
Tác giả: Morris Kline
Xuất bản: New York: Dover, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
An invitation to mathematics : from competitions to research
Tác giả: Malte Lackmann, Dierk Schleicher
Xuất bản: Heidelberg Germany New York: Springer, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510
 
Basic Maths For Dummies elektronisk ressurs
Tác giả: Colin Beveridge
Xuất bản: New York: John Wiley Sons, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  510.76
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục