Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 953 kết quả
Review and evaluation of alternative chemical disposal technologies
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  363.7287
 
Structural vibration : analysis and damping
Tác giả: C F Beards
Xuất bản: London: Arnold, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  624.17
 
The complete idiot's guide to creating an HTML Web page
Tác giả: Paul McFedries
Xuất bản: Indianapolis Ind: Que, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.72
 
Dimensions
Tác giả: Jacques Vallee
Xuất bản: : Souvenir Press, 1996
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.942
 
Math and logic puzzles for PC enthusiasts
Tác giả: J J Clessa
Xuất bản: Mineola NY: Dover Publications, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  793.7
 
City of capital : politics and markets in the English financial revolution
Tác giả: Bruce G Carruthers
Xuất bản: Princeton NJ: Princeton University Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332
 
Likelihood-based inference in cointegrated vector autoregressive models
Tác giả: SØren Johansen
Xuất bản: Oxford Hong Kong: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.015195
 
Evolution, games, and economic behaviour
Tác giả: Fernando Vega-Redondo
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  519.3
 
Quicker than the eye
Tác giả: Ray Bradbury
Xuất bản: New York: Avon Books, 1996
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Physical metallurgy
Tác giả: R W Cahn, P Haasen
Xuất bản: Amsterdam New York: NorthHolland, 1996
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  669.9
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục