Xây dựng và triển khai chương trình tiếng Anh tăng cường không chuyên ngữ

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Đỗ Thị Diệu Ngọc, Đoàn Thị Minh Trinh, Nguyễn Thái Bình Long, Trương Quang Được

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-6040083661

Ký hiệu phân loại: 420.7 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: TP. Hồ Chí Minh : Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015

Mô tả vật lý: 282 tr. ; , 24cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 114407

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 3
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
15C
Sai Gon Campus
4H
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 420.700
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH