Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 1462 kết quả
English for new Americans. Health, home, and community
Tác giả: Carol Pi�neiro, Ana Stojanovi�c
Xuất bản: New York: Living Language, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Easy American idioms. [cd]
Tác giả:
Xuất bản: New York: Living Language, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  427.9
 
ELT Worldwide: Journal of English Language Teaching
Tác giả:
Xuất bản: : English Language Education Graduate Program State University of Makassar, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Speak English like an American : you already speak English-- now speak it even better!
Tác giả: Amy Gillett
Xuất bản: Ann Arbor Mich: Language Success Press, 2004
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.3
 
Making sense of phrasal verbs
Tác giả: Martin Shoval
Xuất bản: New York: English Language Teaching, 1992
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  425
 
Idioms organiser : organised by metaphor, topic and key word
Tác giả: Jon Wright, Jimmie Hill, Morgan Lewis
Xuất bản: Hove England: Language Teaching Publications, 1999
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.2
 
Prepare for IELTS : practice tests for module C (Humanities) and General training module of the International English Language Testing System
Tác giả: Mary Jane Hogan
Xuất bản: Sydney: Insearch Language Centre International Programmes University of Technology Sydney, 1991
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.0076
 
Exploring Language Education Global and Local Perspectives
Tác giả: Camilla Bardel, Camilla Bardel, Christina Hedman, Christina Hedman, Katarina Rejman, Katarina Rejman, Elisabeth Zetterholm, Elisabeth Zetterholm
Xuất bản: : Stockholm University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
A course in English language teaching
Tác giả: Penny Ur
Xuất bản: UK: Cambridge University Press, 2012
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428
 
The Practice of English Language Teaching
Tác giả: Jeremy Harmer
Xuất bản: : Pearson Education, 2007
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24071
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục