Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 55 kết quả
Opportunities (OPPS)
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: : Pearson Elt, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Opportunities Elementary Global Language
Tác giả: Michael Harris
Xuất bản: : Pearson Elt, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Cambridge Advanced English Student's Book
Tác giả: Leo Jones
Xuất bản: : Cambridge University Press, 1998
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Headway (Headway ELT)
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2005
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New Headway English Course
Tác giả: John Soars
Xuất bản: : Oxford University Press, 2002
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
English verbs & essentials of grammar for ESL learners [electronic resource]
Tác giả: Edward Swick
Xuất bản: Dubuque Iowa London: McGrawHill Contemporary Learning McGrawHill distributor, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Games for grammar practice : a resource book of grammar games and interactive activities
Tác giả: Maria Lucia Zaorob, Elizabeth Chin
Xuất bản: Cambridge: Cambridge University Press, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
New headway English course. Elementary teacher's book
Tác giả: Liz Soars, Amanda Maris, John Soars
Xuất bản: Oxford: Oxford University Press, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
4000 essential English words 5
Tác giả: Paul Nation
Xuất bản: Texas: Compass Publishing Inc, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  428.24
 
Basic writing
Tác giả: Joy M Resd
Xuất bản: NJ: Prentice Hall, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  428.24
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục