Rational medical decision making : a case-based approach

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Goutham Rao

Ngôn ngữ: eng

Ký hiệu phân loại: 610 Medicine and health

Thông tin xuất bản: New York : McGraw-Hill Medical, 2007

Mô tả vật lý: x, 269 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132489

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH