Alive at work : the neuroscience of helping your people love what they do

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Daniel M Cable

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1633694255

Ký hiệu phân loại: 658.314 Motivation, morale, discipline

Thông tin xuất bản: Boston, Massachusetts : Harvard Business Review Press, 2018

Mô tả vật lý: viii, 203 pages : , illustrations ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 132935

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
27B
Sai Gon Campus
9E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 658.314
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH