Jonas & Kovner's health care delivery in the United States

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Steven Jonas, James R Knickman, Anthony R Kovner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0826125279

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: New York : Springer Publishing Company, 2015

Mô tả vật lý: xxv, 389 pages : , illustrations, map ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 133135

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH