Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Jonas & Kovner's health care delivery in the United States
Tác giả: James R Knickman, Steven Jonas, James R Knickman, Anthony R Kovner
Xuất bản: New York: Springer Publishing Company, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Economic analysis in health care
Tác giả: S Morris, S Morris
Xuất bản: Chichester West Sussex: John Wiley Sons, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  W 84.1
 
Our unsystematic health care system
Tác giả: Grace Budrys
Xuất bản: Lanham: Rowman Littlefield Publishers, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.10973
 
Health and Social Care Delivery Research
Tác giả:
Xuất bản: : NIHR Journals Library, 2022
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Cancer Care Delivery and Women's Health
Tác giả: Sarah M Temkin
Xuất bản: : Frontiers Media SA, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Coverage matters : insurance and health care
Tác giả: Committee on the Consequences of Uninsurance
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.38200973
 
Coverage matters : insurance and health care
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC: National Academy Press, 2001
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  368.38200973
 
Advances in health care organization theory
Tác giả: Stephen S Farnsworth Mick, Patrick D Shay
Xuất bản: San Francisco CA: JosseyBass A Wiley Brand, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.1
 
Jonas & Kovner's health care delivery in the United States
Tác giả: Steven Jonas, James R Knickman, Anthony R Kovner
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  841
 
Health Care in the New Millennium: Vision, Values, and leadership
Tác giả: Ian Morrison
Xuất bản: San Francisco: JosseyBass, 2000
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  362.10973
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục