Fitness for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liz Neporent, Suzanne Schlosberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0470767596

ISBN-13: 978-0470767597

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Hoboken, N.J. : Chichester : Wiley ; John Wiley [distributor], 2011

Mô tả vật lý: xviii, 412 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 136414

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH