Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 183 kết quả
Journal of Physical Fitness and Sports Medicine
Tác giả:
Xuất bản: : Japanese Society of Physical Fitness and Sports Medicine, 2021
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness for dummies
Tác giả: Suzanne Schlosberg, Liz Neporent
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness & wellness
Tác giả: Werner W K Hoeger, Sharon A Hoeger
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613
 
Fitness illustrated
Tác giả: Brian J Sharkey
Xuất bản: Champaign Ill: Human Kinetics, c2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Boxing fitness : a system of training for complete boxing fitness
Tác giả: Ian Oliver, Pete Drinkell, Anna Torborg
Xuất bản: London Eng: Snowbooks Ltd, 2005 c2004
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.83
 
Food for fitness [electronic resource]
Tác giả: Anita Bean
Xuất bản: London: A C Black, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
Fitness weight training
Tác giả: Thomas R Baechle, Roger W Earle
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
The 90-day fitness challenge
Tác giả: Phil Parham, Amy Parham
Xuất bản: Eugene Or: Harvest House Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.7
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục