Food for fitness [electronic resource]

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Anita Bean

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1408104164

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: London : A. & C. Black, 2007.

Mô tả vật lý: 1 v.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 74376

Includes bibliographical references and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH