The 90-day fitness challenge

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Amy Parham, Phil Parham

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0736929493

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Eugene, Or. : Harvest House Publishers, 2010

Mô tả vật lý: 343 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 93242

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH