Fitness for dummies

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Liz Neporent, Suzanne Schlosberg

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0764578510

Ký hiệu phân loại: 613.7 Physical fitness

Thông tin xuất bản: Indianapolis, IN : Wiley Pub., Inc, 2005

Mô tả vật lý: xxii, 408 p. : , ill. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 76086

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH