15 dangerously mad projects for the evil genius

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Simon Monk

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0071755683

ISBN-13: 978-0071755689

Ký hiệu phân loại: 621.381 Electronics

Thông tin xuất bản: The McGraw - Hill Companies, Inc, 2011

Mô tả vật lý: 1 online resource (1 volume) : , illustrations.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 136845

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH