Spectroscopy of Lanthanide Doped Oxide Materials

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Vibha Chopra, Sanjay J Dhoble, Vijay B Pawade, Hendrik C Swart

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0081029350

Ký hiệu phân loại: 620.189291 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản: Oxford : Woodhead Publishing, 2020

Mô tả vật lý: 454p. ; , cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 144937

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH