Transmedia directors : artistry, industry, and new audiovisual aesthetics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Lisa Perrott, Holly Rodgers, Carol Vernallis

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1501339271

Ký hiệu phân loại: 791.4302 Motion pictures, radio, television

Thông tin xuất bản: New York : Bloomsbury Academic, 2020

Mô tả vật lý: 529p. ; , cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 144972

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH