Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 139 kết quả
The director's vision : play direction from analysis to production
Tác giả: Louis E Catron
Xuất bản: Mountain View Calif: Mayfield Pub Co, 1989
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  792.0233
 
Music direction for the stage : a view from the podium
Tác giả: Joseph Church
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  782.1
 
Creative direction in a digital world : a guide to being a modern creative director
Tác giả: Adam Harrell
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press Taylor Francis Group, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  659.144
 
Radio production
Tác giả: Robert McLeish
Xuất bản: Amsterdam Boston: Focal Press, 2005
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.440232
 
Filmmaking for dummies
Tác giả: Bryan Michael Stoller, Jerry Lewis
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.4302
 
Mastering Celtx [electronic resource]
Tác giả: Terry Borst
Xuất bản: Boston Mass: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  808
 
Video production
Tác giả: Lynne S Gross, James C Foust
Xuất bản: : McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.38833
 
Fundamentals of Television Production
Tác giả: Ralph Donald, Thomas Spann
Xuất bản: Ames Iowa: Iowa State University Press, 2000
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  791.45
 
The Routledge companion to dramaturgy
Tác giả: Magda Romanska
Xuất bản: London New York: Routledge, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  792.023
 
Ballet music : a handbook
Tác giả: Matthew Naughtin
Xuất bản: Lanham Maryland: Rowman Littlefield, 2014
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  781.556
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục