Handbook of corporate finance : a business companion to financial markets, decisions & techniques

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Glen Arnold

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0273688510

ISBN-13: 978-0273688518

Ký hiệu phân loại: 658.15 Financial management

Thông tin xuất bản: Harlow, England ; New York : Financial Times/Prentice Hall, 2005.

Mô tả vật lý: xx, 716 p. : , ill. ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Sách tra cứu

ID: 145776

Includes bibliographical references (p. [687]-701) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH