Improving survey questions : design and evaluation

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Floyd J Fowler

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0803945825

ISBN-10: 0803945833

Ký hiệu phân loại: 300/.723 Social sciences

Thông tin xuất bản: Thousand Oaks : Sage Publications, 1995

Mô tả vật lý: viii, 191 p. : , ill. ; , 22 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145902

Includes bibliographical references (p. 184-188) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH