Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 23 kết quả
Interviewers' deviations in surveys : impact, reasons, detection and prevention
Tác giả: Natalja Menold, Rolf Porst, Peter Winker
Xuất bản: Frankfurt am Main: Peter Lang GmbH, 2013
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.72
 
Encyclopedia of survey research methods
Tác giả: Paul J Lavrakas
Xuất bản: Thousand Oaks Calif: SAGE Publications, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.7203
 
Envisioning the survey interview of the future
Tác giả: Frederick G Conrad, Frederick G Conrad, Michael F Schober
Xuất bản: Hoboken NJ: WileyInterscience, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  303.48
 
Standardized survey interviewing ; minimizing interviewer-related error
Tác giả: Floyd J Fowler, Thomas W Mangione
Xuất bản: Newbury Park Calif: Sage Publications, 1990
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300/.723
 
Improving survey questions : design and evaluation
Tác giả: Floyd J Fowler
Xuất bản: Thousand Oaks: Sage Publications, 1995
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300/.723
 
Survey research : the basics
Tác giả: Keith Punch, Keith Punch
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: Sage Publications, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.433
 
Survey scales : a guide to development, analysis, and reporting
Tác giả: Robert L Johnson, Grant B Morgan
Xuất bản: New York NY: The Guilford Press, 2016
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.723
 
Survey scales : a guide to development, analysis, and reporting
Tác giả: Robert L Johnson, Grant B Morgan
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.7
 
Measurement Instruments for the Social Sciences
Tác giả:
Xuất bản: : PsychOpen GOLD Leibniz Institute for Psychology, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Advances in questionnaire design, development, evaluation and testing
Tác giả: Paul C Beatty, Debbie Collins, Lyn Kaye
Xuất bản: New Jersey: John Wiley, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  300.723
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục