The big picture : education is everyone's business

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Samantha Grabelle, Dennis Littky

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0871209713

Ký hiệu phân loại: 370/.973 Education

Thông tin xuất bản: Alexandria, VA : Association for Supervision and Curriculum Development, 2004

Mô tả vật lý: xvii, 230 p. : , ill. ; , 23 cm.

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 145931

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH