The women's small business start-up kit : a step-by-step legal guide

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Peri Pakroo

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1413322750

Ký hiệu phân loại: 658.1/1082 Organization and finance

Thông tin xuất bản: Berkeley, CA : Nolo, Law for All, 2016

Mô tả vật lý: 527 pages ; , 23 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 146337

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH