Data mining with decision trees : theory and applications

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Oded Maimon, Lior Rokach

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9814590075

Ký hiệu phân loại: 006.3/12 Artificial intelligence

Thông tin xuất bản: Hackensack, New Jersey : World Scientific, 2015

Mô tả vật lý: xxi, 305 pages : , illustrations ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 149551

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH