Emergent lingua francas and world orders : the politics and place of English as a world language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Phyllis Ghim Lian Chew

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0415872270

Ký hiệu phân loại: 420.9 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: New York : Routledge 2009

Mô tả vật lý: xvi, 287 p. : , ill., maps ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 153491

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH