Cross-linguistic and cross-cultural perspectives on academic discourse

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Fred Dervin, Eija Suomela-Salmi

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027254375

Ký hiệu phân loại:

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia, Pa. : John Benjamins Pub. Co 2009

Mô tả vật lý: vi, 299 pages : , illustrations ; , 25 cm.

Bộ sưu tập: Tham khảo

ID: 153978

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH