Blender foundations : the essential guide to learning Blender 2.6

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roland Hess

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0240814308

Ký hiệu phân loại: 006.696 Digital video

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Boston : Focal Press/Elsevier, 2010

Mô tả vật lý: xii, 404 p. : , ill. (chiefly col.) ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin

ID: 154635

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH