Dance imagery for technique and performance

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Eric N Franklin

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0736067881

Ký hiệu phân loại: 792.807 Stage presentations

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2014

Mô tả vật lý: xvi, 374 : , illustrations ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa

ID: 155209

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH