A History of the English Language

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Elly van Gelderen

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-9027212085

ISBN-13: 978-9027212092

Ký hiệu phân loại: 420.9 English and Old English (Anglo-Saxon)

Thông tin xuất bản: Amsterdam ; Philadelphia : John Benjamins Publishing Company, 2014

Mô tả vật lý: xx, 338 pages : , illustrations, maps ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 156855

Includes bibliographical references (pages 321-334) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH