Water utility capital financing.

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Richard Fedder

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1625760166

Ký hiệu phân loại: 363.610681 Public utilities and related services

Thông tin xuất bản: Denver, CO : American Water Works Association, 2014

Mô tả vật lý: xiii, 154 pages ; , 28 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 157394

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH