Youth physical activity and sedentary behavior : challenges and solutions

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stuart Biddle, Alan L Smith

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0736065091

ISBN-13: 978-0736065092

Ký hiệu phân loại: WD 210

Thông tin xuất bản: Champaign, IL : Human Kinetics, 2008

Mô tả vật lý: xix, 491 p. : , ill. ; , 26 cm.

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 158547

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH