Agent-based Supply Network Event Management

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Roland Zimmermann

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 3764374861

Ký hiệu phân loại: 658.7028553 Management of materials

Thông tin xuất bản: Basel : Birkhauser Verlag, 2006

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 16743

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH