Career Stories Belle Époque Novels of Professional Development

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Juliette M Rogers

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0271021225

ISBN: 0271032685 (cloth : alk. paper)

ISBN: 0271032693 (pbk. : alk. paper)

ISBN-13: 978-0271021225

ISBN: 9780271032689 (cloth : alk. paper)

ISBN: 9780271032696 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 843.91099287 French fiction

Thông tin xuất bản: Baltimore, Md. : Project MUSE, 2007

Mô tả vật lý: 1 online resource (249 p.)

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 194387

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH