Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 2858 kết quả
Victorian poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Twentieth-century British poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821
 
William Shakespeare : romances
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  822.33
 
Jane Austen
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York NY: Blooms Literary Criticism, c2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823.7
 
American modernist poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, c2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  811.509112
 
Joseph Heller's Catch-22
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, c2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
Toni Morrison's Song of Solomon
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.54
 
The Norton anthology of theory and criticism
Tác giả: Vincent B Leitch
Xuất bản: New York: Norton, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  801.95
 
The Cambridge history of literary criticism
Tác giả: George Alexander Kennedy
Xuất bản: Cambridge England New York: Cambridge University Press, 2013
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  801/.95/09
 
Art, context and criticism
Tác giả: John Kissick
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 1996
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  709
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục