Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Essays in Honour of Eamonn Cantwell
Tác giả:
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.809
 
Victorian poets and the changing Bible
Tác giả: Charles LaPorte
Xuất bản: Charlottesville: University of Virginia Press, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Yeats's Legacies: Yeats Annual No. 21
Tác giả: Warwick (Editor) Gould
Xuất bản: Cambridge UK: Open Book Publishers, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Yeats's legacies [electronic resource] : Yeats annual no. 21, a special issue
Tác giả: Warwick Gould
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers in association with the Institute of English Studies School of Advanced Study University of London, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.809
 
Essays in honour of Eamonn Cantwell [electronic bresource] : Yeats annual no. 20, a special number
Tác giả: Warwick Gould
Xuất bản: Cambridge: Open Book Publishers in association with the Institute of English Studies School of Advanced Study University of London, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  821.809
 
A companion to Victorian poetry
Tác giả: Alison Chapman, Richard Cronin, Antony H Harrison
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Translation as transformation in Victorian poetry
Tác giả: Annmarie Drury
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Victorian poetry now : poets, poems, poetics
Tác giả: Valentine Cunningham
Xuất bản: Chichester West Sussex Malden MA: WileyBlackwell, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
Victorian poets
Tác giả: Harold Bloom
Xuất bản: New York: Blooms Literary Criticism, 2011
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  821.809
 
The dramatic imagination of Robert Browning : a literary life
Tác giả: Richard S Kennedy, Donald S Hair
Xuất bản: Columbia: University of Missouri Press, c2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
1

Truy cập nhanh danh mục