Oxford advanced learner's dictionary of current English

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jennifer Bradbury, Margaret Deuter, A.S Hornby, Albert Sydney Hornby, Joanna Turnbull

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 0194314243

Ký hiệu phân loại: 423 Dictionaries of standard English

Thông tin xuất bản: Oxford ; New York : Oxford University Press, 2000

Mô tả vật lý: 1539p ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Ngôn ngữ

ID: 221630

Cuốn này đang trưng bày tại:
1E
Dãy kệ:Kệ - Sai Gon Campus
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH