Generalist Medicine and the U.S. Health System

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Stephen L Isaacs, James R Knickman

Ngôn ngữ: Eng

ISBN-13: 978-0787972455

Ký hiệu phân loại: 362.10973 Physical illness

Thông tin xuất bản: San Francisco : Jossey-Bass, 2004

Mô tả vật lý: 704p. ; , 23cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 22734

Thông tin sách đang mượn và vị trí
- Số bản có sẵn: 2
- Đang mượn: 0
DÃY KỆ
11D
Sai Gon Campus
4E
Thu Duc Campus
Ký hiệu xếp giá: 362.109
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH