Principles of economics

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Jame Dingwall, Bert F Hoselitz, Carl Menger

Ngôn ngữ: engger

ISBN: 0814753817 (pbk.) :

Ký hiệu phân loại: 330 Economics

Thông tin xuất bản: New York : New York University Press, 1981

Mô tả vật lý: 328 p. ; , 24 cm

Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật

ID: 25543

Includes bibliographical references and inde
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH