Can BRICS De-dollarize the Global Financial System?

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Mihaela Papa, Zongyuan Zoe Liu

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1009014625

ISBN-13: 978-1009029544

Ký hiệu phân loại: 382.3091724 Commercial policy

Thông tin xuất bản: Cambridge University Press, 2022

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 270661

This study develops a 'Pathways to De-dollarization' framework and applies it to analyze the institutional and market mechanisms that BRICS (Brazil-Russia-India-China-South Africa) countries have created at the BRICS, sub-BRICS, and BRICS Plus levels. This title is also available as Open Access on Cambridge Core.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH