Advanced Modeling with the MATLAB Reservoir Simulation Toolbox

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Knut-Andreas Lie, Olav Møyner

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-1009019781

ISBN-13: 978-1316519967

Ký hiệu phân loại: 622.3382 *Mining for specific materials

Thông tin xuất bản: Cambridge, United Kingdom ; New York, NY : Cambridge University Press, 2021

Mô tả vật lý:

Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở

ID: 270736

A follow-up to An Introduction to Reservoir Simulation using MATLAB/GNU Octave, this book introduces more advanced functionality recently added to the open-source MATLAB Reservoir Simulation Toolbox (MRST). Like the original textbook, it will be invaluable for researchers, professionals and advanced students using reservoir simulation methods.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH