Ninochka : a novel

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Svetlana Boym

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0791457737 (alk. paper)

ISBN: 0791457745 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 813.6 American fiction in English

Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press, ©2003.

Mô tả vật lý: viii, 303 pages ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 271213

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH