Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 53 kết quả
Wall of silence
Tác giả: Gabrielle Goldsby
Xuất bản: New York: Bold Strokes Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Accessory to murder : Josie Marcus, mystery shopper [electronic resource]
Tác giả: Elaine Viets
Xuất bản: New York NY: Obsidian, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Detecting women : gender and the Hollywood detective film
Tác giả: Philippa Gates
Xuất bản: Albany: SUNY Press, c2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436556
 
The tooth of time : a Maxie and Stretch mystery [electronic resource]
Tác giả: Sue Henry
Xuất bản: New York NY: Onyx, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The target
Tác giả: Gerri Hill
Xuất bản: Tallahassee FL: Bella Books, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
St. Peter's finger
Tác giả: Gladys Mitchell
Xuất bản: New York: St Martins Press, 1987
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  823
 
Masked by moonlight
Tác giả: Nancy Gideon
Xuất bản: New York: Pocket Books, 2010
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Dragonwell dead [electronic resource]
Tác giả: Laura Childs
Xuất bản: New York: Berkley Prime Crime, 2007
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813.6
 
Murder with all the trimmings : Josie Marcus, mystery shopper [electronic resource]
Tác giả: Elaine Viets
Xuất bản: New York NY: Obsidian Mystery, 2008
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
Gunpowder green [electronic resource]
Tác giả: Laura Childs
Xuất bản: New York: Berkley Prime Crime, 2002
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục