Handbook of health behavior change

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Judith K Ockene, Lori Pbert, Kristin A Riekert

Ngôn ngữ: eng

ISBN-13: 978-0826199355

Ký hiệu phân loại: 590 Animals

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xix, 507 pages : , illustrations ; , 26 cm

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 271359

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH