Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 56 kết quả
Canine and Feline Behavior Therapy
Tác giả: Benjamin L Hart, Melissa J Bain, Lynette a Hart
Xuất bản: Iowa: Blackwell Pub Professional, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  636.7
 
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Sonja V Batten
Xuất bản: London Thousand Oaks Calif: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 F-659
 
Essentials of acceptance and commitment therapy
Tác giả: Sonja V Batten
Xuất bản: Los Angeles: SAGE, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
Music therapy and addictions
Tác giả: David Aldridge, Jörg Fachner
Xuất bản: London: Jessica Kingsley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.86065154
 
Cognitive behaviour therapy : a guide for the practising clinician
Tác giả: Grēgorēs Simos
Xuất bản: Hove: BrunnerRoutledge, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89142
 
Dialectical behavior therapy in private practice : a practical and comprehensive guide
Tác giả: Thomas Marra
Xuất bản: Oakland CA: New Harbinger Publications, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.89142
 
Teaching and supervising cognitive behavioral therapy [electronic resource]
Tác giả: Donna M Sudak
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley Sons, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.891425
 
DBT-informed art therapy : mindfulness, cognitive behavior therapy, and the creative process
Tác giả: Susan M Clark
Xuất bản: London Philadelphia: Jessica Kingsley Publishers, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WM 450.5.A8
 
Cognitive behavioral therapy for eating disorders : a comprehensive treatment guide
Tác giả: Glem Waller
Xuất bản: Cambridge New York: Cambridge University Press, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  616.852
 
Acceptance and mindfulness at work : applying acceptance and commitment therapy and relational frame theory to organizational behavior management
Tác giả: Steven C Hayes
Xuất bản: New York: Haworth Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  302.35
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục