Micromechanics with Mathematica

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Seiichi Nomura

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 9781119945031 (cloth)

Ký hiệu phân loại: 620.1 Engineering mechanics and materials

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: x, 275 pages ; , 25 cm

Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng

ID: 271661

Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH