Emerson, Thoreau, and the role of the cultural critic

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: Sam McGuire Worley

Ngôn ngữ: eng

ISBN: 0791448258 (alk. paper)

ISBN: 0791448266 (pbk. : alk. paper)

Ký hiệu phân loại: 810.9358 American literature in English

Thông tin xuất bản: Albany : State University of New York Press, c2001.

Mô tả vật lý: xvii, 174 p. ; , 24 cm.

Bộ sưu tập: Văn học

ID: 272960

Includes bibliographical references (p. 163-169) and index.
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH