Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 439 kết quả
In the Suburbs of History Modernist Visions of the Urban Periphery
Tác giả: Steven Logan
Xuất bản: : University of Toronto Press, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advancing Equity Planning Now
Tác giả: Norman Krumholz, Kathryn Wertheim Hexter, Kathryn Wertheim Hexter, Norman Krumholz
Xuất bản: ITHACA LONDON: Cornell University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  307.12160973
 
To Dwell Is to Garden : A History of Boston's Community Gardens
Tác giả: Sam Jr Bass Warner
Xuất bản: BOSTON: Northeastern University Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  630.974461
 
Cocoon communities : togetherness in the 21st century
Tác giả: Fred Dervin, Mari Korpela
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  307
 
Exploring our world People, places, and Cultures : Eastern hemisphere
Tác giả: David G Armstrong, Francis P Hunkins, Richard G Boehm, Dinah Zike
Xuất bản: New York: McGraw Hill companies Inc, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  910
 
Terrestrial biomes : geographic distribution, biodiversity, and environmental threats
Tác giả: Marlon Nguyen
Xuất bản: New York: Nova Science Publishers, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  579.1757
 
Migrants and City-Making : Dispossession, Displacement, and Urban Regeneration
Tác giả: Ayse Çaglar, Nina Glick Schiller
Xuất bản: Durham NC: Duke University Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
 
Passages : Explorations of the Contemporary City
Tác giả: Graham Livesey, Graham Livesey
Xuất bản: Calgary: University of Calgary Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  711.4
 
Ecomuseums and Climate Change
Tác giả: Nunzia Borrelli, Nunzia Borrelli, Raul Dal Santo, Raul Dal Santo, Peter Davis, Peter Davis
Xuất bản: : , 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Advancing Equity Planning Now
Tác giả: Norman Krumholz, Kathryn Wertheim Hexter, Kathryn Wertheim Hexter, Norman Krumholz
Xuất bản: Ithaca: Cornell University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục