Continuum mechanics and thermodynamics of matter

 0 Người đánh giá. Xếp hạng trung bình 0

Tác giả: S Paolucci

Ngôn ngữ: eng

ISBN-10: 1107089956

ISBN-13: 978-1107089952

Ký hiệu phân loại: 531 Classical mechanics Solid mechanics

Thông tin xuất bản:

Mô tả vật lý: xiv, 504 pages : , illustrations ; , 24 c

Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên

ID: 273416

Includes bibliographical references and index
Tạo bộ sưu tập với mã QR

THƯ VIỆN - TRƯỜNG ĐẠI HỌC CÔNG NGHỆ TP.HCM

ĐT: (028) 71010608 | Email: tt.thuvien@hutech.edu.vn

Copyright @2020 THƯ VIỆN HUTECH